24 พฤศจิกายน 2552

บทความแนะนำสำหรับนักศึกษา

เนื่องจากผมได้อ่านบทความในอินเทอร์เน็ต
ท่าน ว.วชิรเมธี ได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจใว้ในนิตยสาร Livingetc ฉบับภาษาไทย ประจำเดือนตุลาคม 2552 ที่นำเสนอใน http://th.msn.com/default.aspx?froo=www
ชื่อ "หากหัวใจคล้ายห้องว่าง" เป็นบทความที่อ่านแล้วจะทำให้หลุดจากทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่ก็ได้ นักศึกษาอ่านและนำมาอภิปรายร่วมกันในการเรียนสัปดาห์ที่ 5

อ่านบทความ "หากหัวใจคล้ายห้องว่าง" ได้ที่ http://lifestyle.th.msn.com/home/inspire/article.aspx?cp-documentid=3704791