30 สิงหาคม 2553

สรุปการเรียนรู้ 7 สัปดาห์

ความรู้สึกที่ได้เรียน ครั้งที่ 5 เรื่องการจัดการเวลา
ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกและซาบซึ้งกับมิวสิคต่างๆที่อาจารย์ได้นำมาเสนอให้ดู รู้สึกอยากทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำมากขึ้น เพราะกลัวว่าเวลาจะไม่รอเรา และเรื่องเวลาสอนให้เรารู้ในหลายๆอย่างเช่นควรรีบทำสิ่งต่างๆก่อนที่จะสายเกินไป และเวลานั้นผ่านไปไวเหลือเกิน อยากขอบคุณอาจารย์ที่นำเสนอสิ่งดีๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้แต่สิ่งดีๆ ทำให้เรารู้อะไรมากมายที่ผ่านมาในชีวิต ให้รู้ถึงความเป็นมนุษย์มากขึ้น และสุดท้ายก่อนที่จะไม่มีเวลาบอก อยากบอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่สอนให้พวกเรารู้จักคำว่าเวลาค่ะ

นางสาวรัชฎาพร พลลุน 52141400124 หมู่เรียน 521414001
วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13 นาฬิกา ห้อง 943