22 กรกฎาคม 2553

สรุปย่อ บทที่ 3,4,5 ตามเอกสารประกอบการสอน
สรุปการเรียนรู้ของนักศึกษา สัปดาห์ที่ 5-7
1. ได้ความรู้ข้อคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และสอนให้เราได้เรียนรู้ถึง อารมณ์ จิตใจ ความรู้สึก ความคิด ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตวิญญาณ
2. ได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ในการดูเรื่องสั้นแต่ละเรื่องว่ามีพฤติกรรมอย่างไรและสังเกตดูว่ามีพฤติกรรมกระทำอะไรบ้าง
3.ได้เรียนรู้ถึงการวางแผนในอนาคตขั้นหน้าว่าอยากเป็นอะไรในสิ่งที่ชอบ คือ
อยากให้มีงานทำที่มั่นคงและมีธุรกิจส่วนตัวที่มั่นคง
ชื่อนางสาว นะเซพอ

ในการเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนเอง ได้สอนการจัดแบ่งเวลาที่เหมาะสมไม่ว่าจะในเรื่องการเรียน การทำงาน ในแต่ละคนมีเวลาที่เท่าเทียมกันแล้วแต่ว่าจะบริหารเวลาออกมาใช้อย่างไร เวลามีส่วนสำคัญในการเรียน การทำงานเป็นอย่างมาก ข้อคิดการใช้เวลานั้นต้องอาศัยการวางแผนการทำงานที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่องานชิ้นอื่นๆ
นางสาวประภัสสร บัวเงิน
53141400101

วันนี้เรียนเรื่องการบริหารเวลา ทำให้ผมรู้สึกคุณค่าของ เวลา ว่าเราจะทำอะไรสัก อย่าง หนึ่ง เราควรที่ จะแบ่งให้เป็นเวลา และควรที่จะใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
นายพิทักษ์ แซ่ใหล


ความรู้สึกเมื่อเรียน วิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง
วิชานี้สอนให้ดิฉันรู้จักมาคิดทบทวนในเเต่ละฉันทำอะไรลงไปบ้าง รู้จักแบ่งเวลา เเละควบคุมอารมณ์ตนเอง
ควรทำสิ่งใดก่อนหลัง ควรตอบโต้กับสิ่งเร้าเเบบไหน คือสามารถวางเเผนชีวิตในประจำวันได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีขึ้น เพราะรู้จักตนเองมากขึ้น เเละสนใจคนรอบข้าง
อาจารย์จัดกิจกรรมในเวลาการเรียนการสอนสนุกดีไม่น่าเบื่อดี
นางสาว ภัทราภรณ์ ตาลผาด 53141010139 คณะ ครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย