17 มีนาคม 2553

รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2552 ภาค กศ.บป.(สหวิทย์)